Succes in de politiek bereik je door goed je doelen te kennen en daar gericht, in samenwerking met voor- en tegenstanders aan te werken. Veranderingen komen tot stand door formele besluiten in de gemeenteraad.

Dit zijn volgens ons de kenmerken van een goed politicus

  1. Je hebt een (of enkele) concrete politieke doelen voor ogen
  2. Je hebt een planning voor elk doel, en je probeert daartoe de agenda te beïnvloeden
  3. Je kent je bevoegdheden en weet je instrumenten te gebruiken.
  4. Je kent de stukken, de procedures, en kan ze resultaatgericht inzetten
  5. Je bent bereid naar consensus te zoeken en compromissen te sluiten om het draagvlak voor jouw veranderingen zo groot mogelijk te maken

Aan het einde van deze dagen heb je een eerste concrete aanzet van jouw strategie voor het nieuwe politieke jaar klaar. Je weet op welk doel je je gaat richten, en hoe je de kadernota daarvoor kunt benutten. Je heb een idee van de politieke stappen die je kunt zetten. Je kernboodschap is helder en je communicatieplan heeft een gedegen startpunt. De opzet voor de algemene politieke beschouwingen en je inzet bij de behandeling in de gemeenteraad van juni a.s. zit in je bagage.


> De Politieke Kaderschool

> Terug naar: Wat doet De Politieke School