De eerste dag gaan we aan de slag met het formuleren van je politieke boodschap en de bijbehorende communicatie en bepaal je je route. De tweede dag werk je aan je politieke beschouwing, mondeling en schriftelijk. We pakken alle aspecten op, behalve het financieel technische. Natuurlijk verzorgen we je tot in de puntjes, zodat je alle aandacht kunt hebben bij jouw leerproces.

In De Politieke Kaderschool komen deze leerdoelen aan de orde

Je formuleert jouw politieke doel voor 2022

In de campagne heb je je hard gemaakt om iets voor elkaar te krijgen. Je hebt debatten gevoerd en folders gelopen met jouw campagneleus. In het tweede politieke jaar wil je spijkers met koppen slaan, en daadwerkelijk verandering in gang zetten. Het derde jaar is het jaar bij uitstek om de veranderingen zichtbaar te maken in het beleid. Het vierde jaar is kort in bestuurstijd, want in maart zijn er verkiezingen. Maar de begroting er voor wordt in 2021 vastgesteld. Dus je hebt nog invloed op de politieke koers voor de komende bestuursperiode. 

Je werkt een politieke route uit

Gemeenteraadswerk bestaat niet alleen uit handen opsteken en stemmen. Daar ben je wel achter. Het kunnen hanteren van instrumenten is belangrijk handwerk om de status van dossiers te weten en zaken te agenderen. Je moet weten wie je medestanders zijn en wie het moeten worden. Je moet de weg weten waar de punten worden geagendeerd, besproken en voorbereid. Een verandering is verwezenlijkt als er een besluit genomen is.

Je bepaalt je communicatiestrategie

Als volksvertegenwoordiger wil je de inwoners van je gemeente laten weten waar je mee bezig bent. Maar je wilt ook informatie ophalen uit de samenleving. Goede, heldere en duidelijke communicatie, die anderen verleidt te reageren is onontbeerlijk. Dat begint met een strakke en flexibel in te zetten campagneboodschap. We gaan je helpen deze te formuleren.

Je start met het schrijven van algemene politieke beschouwingen

Bij de behandeling van de kadernota zet je je algemene politieke beschouwing uiteen. Dit is het moment dat jij de plannen van jouw partij kunt presenteren. Het is je handvat voor het politieke nieuwe jaar en de start van de begroting voor het jaar 2022. Trefzekere algemene beschouwingen laten zien waar jij voor staat, en geven ruimte aan het publieke debat. Daarom zorgen we ervoor dat je ook voor de tweede termijn handvatten hebt.

Je presenteert je algemene politieke beschouwing

Niet alleen inhoudelijk, maar ook qua presentatie wil je dat de beschouwing het publiek overtuigt. Dus leren we je de fijne kneepjes van presenteren en oefenen we dat. Natuurlijk vergeten we niet dat je ook geïnterrumpeerd kan worden, of dat zelf wil doen.

Hoe pakken we het aan?

We helpen je te werken aan deze doelen door een afwisselend programma. Je leert door te doen. Wij bieden je handvatten, jij werkt ze uit.


> Aanpak De Politieke Kaderschool

> Resultaat De Politieke Kaderschool