Dit doen wij

We gaan praktisch aan het werk. Het programma bouwen we zo op dat je daadwerkelijk stappen zet. We geven ruimte om ervaringen te delen en van elkaar te leren. 

Het programma delen we op in hanteerbare, afgeronde blokken.

Theoretische kaders bieden we plenair en interactief aan. Oefeningen plannen we in kleinere groepen of individueel. Wij zorgen voor veiligheid en rust, zodat je ontspannen kunt werken aan je eigen leerproces.

Dit vragen we van jou

We vragen je je voor te bereiden door je verkiezingsprogramma, de kadernota en begroting voor 2021 te lezen en mee te nemen. Je vragen daarbij te noteren en vooral voor jezelf te bepalen wat je precies en concreet zou willen leren.

Hier lees je meer over de aanpak van De Politieke School --> onze aanpak


> Resultaat De Politieke Kaderschool