Wanneer & waar

Op werkdagen (ma-vr) binnen 24 uur nadat je contact hebt gelegd. Overdag of ’s avonds. De afspraak is bij voorkeur per telefoon of mail. Maar skypen kan ook.

De startdatum voor deze dienst is 1 januari 2020

Wat is de investering

Een strippenkaart voor vijf contactmomenten van een half uur kost € 225,-

De voorinschrijving voor deze dienst start op 15 december 2019. Als je je tussen 15 december 2019 en 1 januari 2020 inschrijft, betaal je voor je eerste strippenkaart met vijf contactmomenten € 175,-

De Politieke School is een CRKBO geregistreerde instelling en mag daarom BTW vrij factureren.

Tip: vraag bij de griffie of de gemeentesecretaris naar de budgetmogelijkheden in jouw gemeente

Randvoorwaarden

De Algemene Leveringsvoorwaarden zijn op deze dienst van toepassing. De Politieke School behoudt zich het recht voor aanvullende specifieke voorwaarden in te stellen. 

Wie zijn wij

De Politieke Hulplijn wordt bemenst door Trudy Veninga en Frits Westerkamp.

Trudy Veninga is trainer communicatieve vaardigheden, gespecialiseerd in de politieke praktijk van raadsleden en bestuurders. Ze heeft een ontembare passie voor het lokale politieke bestuur. Ze coacht, begeleidt en adviseert individuele politici en fracties, en helpt gemeenteraden het debat aantrekkelijk en navolgbaar te maken. Komt op voor het ambt van politici en voor vrouwen in bestuursfuncties. www.depolitiekeschool.nl

Frits Westerkamp

Frits Westerkamp coacht, adviseert en ondersteunt raadsleden en bestuurders van lokale politieke organisaties.

Zijn specialisaties zijn bestuurlijke- en talentontwikkeling. Hij vindt het inspirerend om mensen in hun kracht te zetten, om hen zelf te laten ontdekken waar toe zij in staat zijn.

www.coachpolitieklokaal.nl