Geregeld belt er een oud deelnemer met de vraag of ze iets ‘tegen me aan mogen houden’. Het gesprek dat volgt gaat over een actualiteit. Een dreigende politieke crisis, een fractielid die dreigt tegen te stemmen, een journalist die gebeld heeft etc. etc.

Een half uurtje praten helpt. Mensen kunnen weer verder, gaan met een gerust hart en goede moed de politieke arena in. Tijd om hier een dienst van te maken!

Daarom gaan we in 2020 van start met een Politieke Hulplijn.Waarom een politieke hulplijn

Omdat het iedere politicus overkomt dat je denkt voorbereid te zijn, en er dan iets gebeurt. Je staat voor een dilemma. Je twijfelt of het betoog de juiste toon treft. Misschien moet je je standpunt bijstellen. Kortom, er lopen ineens beren op je weg. Op die momenten wil je even kunnen praten met iemand, zodat je je gedachten ordent en weer een uitweg ziet om de volgende stap te zetten. 

Omdat je op het politieke speelveld voortdurend moet schakelen om je doel te bereiken, en soms je strategie moet aanpassen. Dan ben je het overzicht wel eens kwijt, terwijl je wel moet handelen. Op die momenten is een onafhankelijk klankbord waardevol. Een plek waar je je dilemma kunt voorleggen, per (beeld)telefoon, of schriftelijk. Zodat je weer grip krijgt op de situatie.


Wees welkom

Altijd met een gerust hart de politieke arena in 


Hoe kan De Politieke Hulplijn mij helpen

> Praktische informatie De Politieke Hulplijn