CDA fractie in de gemeenteraad van Uithoorn 2008 - met linksom Trudy Veninga (fractievoorzitter), Jordy Keimes, André Smits en Tom Verlaan


De eerste vergaderingen na het reces zijn een beetje bijzonder. Er hangt energie in de lucht om er weer een mooi politiek jaar van te maken. Veel toezeggingen worden gedaan voor september. Stukken worden beloofd in het najaar. Het begint opnieuw.

In onze fractie maakte wij in september de afspraak voor ons jaarlijkse reflectieweekend op Texel. Daarmee gaven we ongemerkt aan elkaar het signaal: het gaat weer beginnen. We moeten ons gaan voorbereiden op de begroting en onze politieke agenda. Achteraf is dat maken van zo’n afspraak een goede tip.


voorbereiden

Wij deden dat zèlf, ons als fractie voorbereiden op de begroting. Niks mis mee. Maar het kan ook anders. En misschien wel beter. Je kunt het ook met de hele raad doen.

Samen optrekken als raad bij de voorbereiding bij de begroting.

Samen de begroting uitpluizen, samen relevante stukken verzamelen, samen technische vragen opstellen, samen … verzin het maar.

Efficiënt, effectief en misschien zelfs gezellig. Als je werkt vanuit een raadsakkoord is samen optrekken bij de voorbereiding eigenlijk een must.


methode Duisenberg

Uit mijn archief kwam de methode Duisenberg boven water. Het zou mij heel erg aanspreken als raadslid. Daarom deel ik het graag. Samen werken aan een voorbereiding is leuker en levert beter onderling begrip op, of juist een duidelijker onderscheid op verschillen. Het helpt vast tot betere verstandhoudingen te komen en je voor te bereiden op het debat. Misschien komt de raad daardoor tot betere besluiten – uiteindelijk.

Hieronder wordt duidelijk uitgelegd hoe de methode werkt. Het model komt uit de Tweede Kamer, maar is gemakkelijk toepasbaar in de gemeenteraad. En op dit moment nog goed te organiseren, want de begroting komt pas begin oktober naar de gemeenteraad. (Het college behandelt de begroting omstreeks half september). De griffier kan helpen een eerste vertaling te maken naar een lokale handleiding.

Kortom,  iets om te bespreken in het volgende fractievoorzittersoverleg?Als het niet – of nog niet – lukt om hier raadsbreed aan te werken, dan kun je het model natuurlijk toepassen in eigen fractievoorbereiding. Kom je er niet uit, dan kun je je griffier vragen hoe je de informatie boven water kan krijgen. Beperk je wel tot je speerpunten; anders wordt het wel heel veel werk. 


Oh ja, en om het werken gezellig te maken geef ik je nog wat tips vanuit onze Texel-weekendjes. Met Mozart of De Dijk op de achtergrond konden we ons goed concentreren. Tussendoor deden we een wandelingetje, en natuurlijk zorgden we voor voldoende en lekker eten. En we vierden het samenzijn en het resultaat. Dat kun je natuurlijk ook raadsbreed organiseren.

Ons fractiedoel was vooral een centrale boodschap voor de Algemene Beschouwingen te formuleren. Want daar begint het mee.
Ook als je de begroting met de hele raad voorbereidt ontkom je niet aan een gedegen fractievoorbereiding. Daarom attendeer ik je graag op onze exclusieve debattraining voor fractievoorzitters op 25 september. Dan maak je, samen met je rechterhand in de fractie, ècht een gedegen start met de voorbereiding. 

Link naar informatie   Aanmeldingsformulier