Basistraining Het Politieke Spel

Wat is het?

Deze training leert raadsleden (en hun fracties) zich voor te bereiden op alle politieke vergaderingen. Ze leren het politieke handwerk.

Volledige beschrijving

De training richt zich politieke voorbereiding in de dagelijkse praktijk. Raadsleden leren hoe ze zich met hun fractie kunnen voorbereiden om op het speelveld optimaal te handelen.

In de training staat het ambacht centraal. De raadsleden leren hun visie te formuleren, de informatie te structureren, te overleggen in hun fractie en te onderhandelen met andere partijen. Ook leren ze het contact met de samenleving te onderhouden. Ze leren alle facetten van het politieke handwerk gestructureerd toe te passen.

Doel

Het doel van de training is dat het raadslid het politieke ambacht tot in de puntjes beheerst.

Programma

De Basistraining Het Politieke Spel bestaat uit zes workshops. Workshops uit de Spel-, Praktijk-, en Kadertraining sluiten hier goed op aan.

De training kent zes specifieke workshops. Deze zijn gericht op politieke en communicatieve voorbereiding van de gemeenteraadsstukken en bevat de volgende onderdelen:

Workshop Formuleren politieke visie

 • Haal jouw kernpunten uit de stukken

Workshop Politieke voorbereiding

 • Hoe en wat verzamelen aan feiten, kennis en meningen

Workshop Politiek overleg

 • Welk mandaat neem je mee naar het speelveld?

Workshop Politieke onderhandelingen

 • Bepaal je onderhandelingsstrategie

Workshop Politieke communicatie

 • Welke centrale boodschap breng je naar buiten?

Workshop Politiek contact

 • Wie zijn er betrokken bij dit onderwerp en hoe komen we in contact?

Met het oefenen en het verwerken van alle voorbereidende stappen leren de deelnemers een flink aantal politieke vaardigheden toepassen. Bijvoorbeeld:

Doelen stellen, stukken doorgronden, argumentatie op orde, kennis op orde, samen werken, belangen doorgronden, profiel opbouwen.

Opbrengst

Dit levert de training op:

 • Een bruikbare overzicht van politieke voorbereiding
 • Een direct toepasbaar stappenplan om politiek te bedrijven
 • Kennis van en inzicht in politieke stukken
 • Tijdig besef van de politieke inzet bij de raadsvergaderingen
 • Inzicht in en besef van rollen en functies
 • Een startpunt voor alle onderhandelingen
 • Een heldere kernboodschap als start voor communicatie
 • Handvatten om als fractie meer politiek profiel te krijgen
 • Persoonlijk advies en feedback

Resultaat

Je wordt een ambachtelijk politicus.

Praktijk

Een workshop duurt 1 uur. De duur van de volledige training wordt door de deelnemer bepaald en is afhankelijk van de leerwens. Workshops kunnen doorlopend worden gevolgd volgens de agenda van De Politieke School. Er zijn mogelijkheden tot individuele consulten, fractieteamtrainingen en het aanschaffen van ander leermateriaal. Om tot een ideale leerroute te komen is een gratis intakegesprek aan te vragen.

Trainingstijd 1 – 6 uur

Voorbereiding per workshop 0,5-1 uur

Verwerkingsopdracht per workshop 1-2 uur in te passen in het dagelijks werk

Maximaal 10 personen per workshop

Trainer: Trudy Veninga

Doelgroep

Raadsleden, kandidaat-raadsleden, fractie-assistenten, -medewerkers, -vertegenwoordigers, commissieleden, burgerleden, burgerraadsleden. In de workshop is ruimte voor meerdere leden per fractie. De training staat open voor griffiers en hun medewerkers om hun raadsleden te kunnen adviseren.

Er is geen vooropleiding nodig om de training te kunnen volgen

Het niveau van de cursus is afgestemd op competentiemodellen voor raadsleden. Gemeenteraadsleden behoren tot het lekenbestuur: “behorend tot het volk en niet tot de geestelijke stand, te weten geen vakman”. 

Competenties

Analyseren, omgevingsbewust handelen, voorbereiden op onderhandelen, resultaatgericht handelen, procesvaardig handelen, samen werken.

Leerdoelen

Doelgericht handelen en koers bepalen

Procesvaardig in het politieke handelen

Positioneren op het speelveld

Rolvastheid volksvertegenwoordiger

Transparant en navolgbaar profiel

Basistraining Het Politieke Spel

Workshop Politieke onderhandelingen

Een van de vaardigheden waarover een politicus moet beschikken is de kunst van het onderhandelen. Maar hoe pak je dat aan? Waar moet je op letten voordat je aan de onderhandelingstafel plaatsneemt? En wat kan en mag je doen als je voor een dilemma komt te staan?

Bekijk meer

Overzicht producten

Kadertraining Het Politieke Spel

Basistraining Het Politieke Spel

Speltraining Het Politieke Spel