De Politieke School is een scholings- en dienstencentrum voor lokale politiek.
(Aankomende) lokale politici en/of lokale bestuurders (wethouders) scholen, begeleiden en adviseren wij ten bate van hun politieke werk.
Politieke partijbesturen kunnen ook van alle diensten gebruik maken.
Organisaties (in brede zin) kunnen bij ons terecht voor voorlichting, informatie en advies over lokale (i.c. gemeentelijke, provinciale en regionale) politiek.
Favicon 50%
De deur staat open


De vier pijlers van De Politieke School:

1. Scholing

Met scholing bedoelen wij scholen, trainen, opleiden. Door een combinatie van kennisoverdracht, reflectie, gesprek en oefening leer je de kneepjes van het raads- of Statenwerk, het bestuurswerk van gemeente, regio of provincie kennen. Teambuilding hoort hier ook bij.

2. Begeleiding

Onder begeleiding verstaan wij coaching en mentorschap, maar ook intervisietraining. Raadsleden, wethouders of fracties begeleiden wij een gedurende een afgesproken periode met dagelijkse politieke activiteiten. Of we helpen  een aan hun werk gerelateerd vraagstuk op te lossen.

3. Voorlichting

Voorlichting is bedoeld voor bedrijven en organisaties, of voor mensen die interesse hebben politiek actief te worden. Wij verzorgen presentaties over lokale politiek. We bereiden aankomende politici voor op hun rol. We helpen bedrijven een strategie te ontwikkelen het gemeentebestuur te benaderen. 

4. Advies

Met adviseren beogen wij praktisch toepasbaar advies te geven over een gericht vraagstuk in of rond (partij)politieke situaties. Bijvoorbeeld bij de kandidaatstellingsprocedure, bij evaluatie van het raadswerk van een fractie of een gemeenteraad of het opstellen van een lange termijn plan. Studie, observatie en/of gesprekken zetten wij hiervoor in.